Menu

PRICE LIST IPAD

PRICE LIST IPAD
9.0 trên 10 được 3 bình chọn

IPAD REIPAR

1

IPAD 2/3/4

GLASS: 50$

BOTH: 100$


 

screenshot 1646637413

IPAD 5/6 AIR 1

GLASS: 60$

BOTH: 150$


 

image 4

IPAD 7/8

GLASS: 80

BOTH: 220


 

2

IPAD MINI 1/2/3

GLASS: 55$

BOTH: 150$


 

image 5

IPAD MINI 4

GLASS: 100$

BOTH: 180$


 

image 6

IPAD MINI 5

GLASS: 150$

BOTH: 200$


 

Untitled 4

IPAD AIR 2

GLASS: 100$

BOTH: 180$


 

image 7

IPAD AIR 3

GLASS: 150$

BOTH: 200$


 

image 8

IPAD PRO 9.7

GLASS: 120$

BOTH: 200$


 

image 9

IPAD PRO 10.5

GLASS: 150$

BOTH: 220$


 

1a

IPAD PRO 11 1st GEN

GLASS: 200$

BOTH: 250$


 

Untitled 6

IPAD PRO 11 2nd GEN

GLASS: 200$

BOTH: 250$


 

Untitled 7

IPAD PRO 12.9 1st GEN

GLASS: 180$

BOTH: 300$


 

image 11

IPAD PRO 12.9 2nd GEN

GLASS: 250$

BOTH: 0$


 

2 1

IPAD PRO 12.9 3rd/ 4th GEN

GLASS: 250$

BOTH: 300$

ĐẦU TRANG