Menu

PRICE LIST SAMSUNG

PRICE LIST SAMSUNG
7.0 trên 10 được 2 bình chọn

SAMSUNG A VERSION

ssga10

SAMSUNG A10E/ A1/ A20E

LCD: 75$


 

3

SAMSUNG A20/ A21

LCD: 85$


 

4

SAMSUNG A50

LCD: 90$


 

5

SAMSUNG A51

LCD: 90$


 

6

SAMSUNG A70/A71

LCD: 150/ 170$


 

7

SAMSUNG LG K40/ LG K51

LCD: 75$


 

image 1

SAMSUNG STYLO 4/ STYLO 5

LCD: 85$


 

10

SAMSUNG STYLO6

LCD: 100$


 

11

SAMSUNG PIXEL 3/ PIXEL 3 XL

LCD: 150$


 

image 2

SAMSUNG PIXEL 3A

LCD: 120/140$


 

12

SAMSUNG PIXEL 4/ PIXEL 4 XL

LCD: 140$


 

13

SAMSUNG PIXEL 4A/ PIXEL 4A XL

LCD: 150$


 

14

SAMSUNG PIXEL 4A 5G

LCD: 150$

ĐẦU TRANG